Sons of Norway
Sons of Norway Distrikt 8

Oseberg Lodge 8-001

Skrevet av Webansvarlig

SON OSEBERG LODGE 8-001

TØNSBERG

 

Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg

www.sonsofnorwayoseberg8001.no

Etablert 20.november 1982

Møtested: Eik Speiderhus, Sildreveien, 3123 Tønsberg

Møtetid: 2. onsdag i måneden - kl 19.00

Kontingent: Hovedmedlem kr 425,- Ektefelle/samboer kr 375,- og SNYC kr 255,-

Org.nr.: 982843596