Sons of Norway Distrikt 8

Opprydding i brukerregisteret

Skrevet av Webmaster

cleanupDet foretas nå en opprydding av brukere i vårt brukerregister.  Dette er noe som vil fortsette i tiden fremover, men for de av brukerne som er registrerte og aktive på nettsidene, vil ikke dette merkes.

Primært er det slik at vi nå først slette de som ikke har vært aktive på over 3 år.

Skulle det oppstå noen problemer, ikke nøl med å ta kontakt.

 

 

 

 

Bunntekst

AVLYST!

Skrevet av Tor Arild Halvorsen

Styret i Sons of Norway International har AVLYST Den Internasjonale kongressen på Ringsaker 2020 med en begrunnelse av at den blir for dyr.

Sons of Norway Internasjonal skal betale tur og opphold for ca 25 personer til Convention. Det gjelder styret og folk fra kontoret (vanligvis har det dreid seg om 6-8 ansatte og et styre på 12).

I tillegg er det en del utstyr som må fraktes over.

Mine regnestykker (som ble gjort sammen med en regnskapsmedarbeider i Minneapolis i 2018) viser at merkostnadene er ca 50.000$ i forhold til å arrangere i Minneapolis.

Nå menes det at det er 100.000 - noe jeg må innrømme jeg ikke tror på. Jeg klarer ikke å få forskjellen på Hamar og Minneapolis til over 50.000$ enten jeg regner slik, eller sånn!

Men makta rår! Det blir ingen  kongress i Hamar i 2022 heller!

 

UTSATT!!

Skrevet av Tor Arild Halvorsen

Sons of Norways kongress på Sand i juni 2020 og Sons of Norway's International Convention på Ringsaker august 2020 er utsatt til 2022.

På grunn av Coronaviruset er det bestemt fra det Internasjonale styret at alle distriktskongresser og den internasjonale kongressen på Ringsaker skal utsettes til 2022.

Det betyr at alle valg til Distrikt 8 sin kongress på Sand erstrøket. De som var delegater i Åsgårdsstrand i 2018 er dermed den sittende kongress som kan rådspørres derso det er behov for avstemminger innen distriktet.

Når det gjelder den internasjonale kongressen (Convention 2020), så vil den finne sted i 2022. Hvor den skal være, vet vi ikke ennå, men vi regner med at D8 fremdeles er arrangør.

Valg av nytt styre i D8 skulle funnet sted på Sand. Slik det er nå, så blir "det gamle" styret sittende. Skjer noe i forhold til de sittende styremedlemmene, så må evt styret peke ut nye medlemmer fra delegatene som var i Åsgårdstrand.

I forhold til det internasjonale styret, så skulle 4 av medlemmene vært skiftet ut på Ringsaker. 
Disse blir nå sittende i 2 nye år, noe som får betydning for vår internasjonale Director, Per Mikalsen, som skulle vært byttet ut i 2022, men må sitte til 2024 for at ikke alle styremedlemmene blir skiftet på en gang.

En slik utsettelse fører til mye uro og uorden i systemet!

Vi håper viruset snart dør ut, så kan vi gå på igjen med nytt mot!!

Ny medlemsavgift fra 01.01.2020.

Skrevet av Tor Arild Halvorsen

1.januar er det tid for ny medlemsavgift i Sons of Norway "utenlandske" distrikter: Distrikt 7 (Canada) g 8 (Norge).

Det blir nå 2 kategorier: et individuelt medlemsskap og et familiemedlemskap.

Det individuelle medlemsskapet er et enkeltindivids medlemsskap og har en pris på 475 kr pr år. Er du "Golden member", er prisen 350 kr pr år.

Familiemedlemsskapet favner alle som bor på samme adressen. Det koster 800kr pr år. For "Golden members"  (alle må her være "Golden members") er prisen 635 kr pr år.

"Heritage membership", dvs medlemsskap for ungdom fra 0 til 15 år, vil fortsette, mens NYE "Golden Memberships" ikke får nedsatt medlemsavgift, men må betale 800 kr pr år..

God Jul!

Skrevet av Tor Arild Halvorsen

2018 Kongress Distrikt 8

Skrevet av Tor Arild Halvorsen

Distrikt 8's distriktskongress i 2018 i Åsgårdsstrand ble en flott opplevelse for oss som var til stede. 
Oseberg lodge hadde gjort en formidabel jobb, hotellet gjorde sin jobb til "særdeles godt" som det het før - og deltakerne gjorde resten!

Kort sagt: Ei fantastisk lita uke!

Les her.

 

Bruksvilkår

Skrevet av Webmaster

Vilkår og betingelser for sofn.no (Sons of Norway, Distrikt 8)

1. Godkjennelse av bruksvilkår og endringer

Hver gang du bruker eller gir tilgang til dette nettstedet, godtar du å være bundet av disse vilkårene for bruk, som endret fra tid til annen med eller uten varsel til deg. I tillegg, hvis du bruker en bestemt tjeneste på dette nettstedet eller nås via dette nettstedet, vil du bli underlagt noen regler eller retningslinjer som gjelder for disse tjenestene, og de vil bli innlemmet som referanse i disse bruksvilkårene. Vennligst les nettstedets personvernpolicy, som er innlemmet i disse bruksbetingelsene ved referanse.

2. Nettstedredaktørens tjeneste

Dette nettstedet og tjenestene som tilbys til deg på og via dette nettstedet, er gitt på grunnlag av "SOM DET ER". Du godtar at nettstedredaktøren forbeholder seg retten til å endre eller avbryte bestemmelsen av dette nettstedet og dets tjenester, og å fjerne dataene du oppgir, enten midlertidig eller permanent, når som helst, uten varsel og uten ansvar overfor deg, nettstedets redaktør vil ikke holdes ansvarlig eller ansvarlig for aktualitet, fjerning av informasjon, manglende lagring av informasjon, unøyaktighet av informasjon eller feilaktig levering av informasjon.

3. Dine ansvarsområder og registreringsforpliktelser

For å kunne bruke dette nettstedet eller visse deler av det, kan det hende du må registrere deg for en brukerkonto på dette nettstedet. I dette tilfellet er du enig i å gi sannferdig informasjon når du blir bedt om det, og - hvis en minste alder kreves for å være kvalifisert for en brukerkonto, påtar du deg at du er minst den nødvendige alderen. Ved å registrere deg for en brukerkonto, aksepterer du eksplisitt brukervilkårene for dette nettstedet, inkludert eventuelle endringer som er gjort av nettstedredaktøren som publiseres her, samt nyhetsbrev som sendes ut fra nettstedet.

4. Personvernregler

Registreringsdata og annen personlig identifiserbar informasjon som nettstedet kan samle, er underlagt vilkårene for nettstedredaktørens personvernpolicy.

5. Registrering og passord

Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til passordet ditt, og du vil være ansvarlig for all bruk av din brukerkonto og / eller brukernavn, enten autorisert eller ikke autorisert av deg. Du godtar at du straks informerer nettstedredigeren om uautorisert bruk av brukerkonto, brukernavn eller passord.

6. Din oppførsel

Du samtykker i at all informasjon eller data av noe slag, enten tekst, programvare, kode, musikk eller lyd, fotografier eller grafikk, video eller annet materiale ("innhold"), gjort tilgjengelig offentlig eller privat, er under eget ansvar person som gir det nevnte innholdet, eller av personen hvis brukerkonto er brukt. Du godtar at dette nettstedet kan utsette deg for innhold som kan oppfattes som støtende. Nettredaktøren vil ikke være ansvarlig for deg på noen måte for innhold som vises på dette nettstedet, heller ikke for feil eller unnlatelse.

Ved å bruke dette nettstedet eller en hvilken som helst tjeneste, er du klar over at:

 • du vil ikkepublisere noe innhold eller oppføre deg på noen måte som kan tolkes som: kriminelt; ulovlig; truende; skadelig; fornærmende; trakasserende; forfølgende; skadevoldende; ærekrenkende, injurierende; vulgær; obskøn; støtende; pornografisk; utformet for å forstyrre eller forstyrre driften av dette nettstedet eller en hvilken som helst tjeneste som tilbys; infisert med et virus eller annen destruktiv eller skadelig programmeringsrutine; gi opphav til sivilt eller strafferettslig ansvar eller i strid med en gjeldende lokal, nasjonal eller internasjonal lov
 • du vil ikke etterligne eller misrepresentere din tilknytning til noen person eller enhet Du vil ikke forfalske eller på annen måte søke å skjule eller forvirre opprinnelsen til innhold som du har gitt;
 • du vil ikke samle inn eller høst informasjon om andre brukere
 • du vil ikke gi, og du vil ikke bruke dette nettstedet til å gi noe innhold eller tjeneste på noen kommersiell måte, eller på noen måte som innebærer søppelpost, spam, kjedebrev, pyramideordninger eller annen form av uautorisert annonsering eller handel; Du vil ikke bruke dette nettstedet til å markedsføre eller drive noen tjeneste eller innhold uten nettstedredaktørens tidligere skriftlige samtykke;
 • du vil ikke gi noe innhold som kan føre til at nettstedredaktøren holdes sivil eller kriminelt ansvarlig, eller som kan anses som et brudd på lokal, nasjonal eller internasjonal lov, inkludert - men ikke begrenset til - lover om opphavsrett, varemerker, patenter eller forretningshemmeligheter.

7.  Innsending av innhold på denne nettsiden

Ved å gi innhold til dette nettstedet:

 • du godtar å gi nettstedet redaktøren en verdensomspennende, royaltyfri, evigvarende, ikke-eksklusiv rett og lisens (inkludert moralske rettigheter eller andre nødvendige rettigheter.) å bruke, vise, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, distribuere , utføre, markedsføre, arkivere, oversette og lage derivater og samlinger, helt eller delvis. Slike lisenser vil gjelde med hensyn til enhver form, media, teknologi som allerede er kjent på tidspunktet for bestemmelsen eller utviklet senere;
 • du garanterer og representerer at du har alle juridiske, moralske og andre rettigheter som kan være nødvendige for å gi nettstedet redaktøren lisensen spesifisert i denne seksjonen 7;
 • du anerkjenner og godtar at nettstedredaktøren har rett (men ikke forpliktelse), på stedet redaktørens eget skjønn, å nekte å publisere, eller fjerne, eller for å blokkere tilgang til alt innhold du oppgir, når som helst og av en eller annen grunn, med eller uten varsel.

8. Tredjeparts tjenester

Varer og tjenester fra tredjepart kan bli annonsert og / eller kan bli gjort tilgjengelig på eller gjennom denne nettsiden. Representasjoner om produkter og tjenester levert av tredjeparter vil bli styrt av retningslinjer og representasjoner fra disse tredjepartene. Nettredaktøren vil ikke på noen måte være ansvarlig for eller ansvarlig for noen av dine forhold eller samhandling med tredjeparter.

9. Erstatning

Du samtykker i å ikke holde erstatningspliktig, nettredaktøren og nettstedredaktørens representanter, datterselskaper, tilknyttede selskaper, nærstående, offiserer, direktører, ansatte, agenter, uavhengige entreprenører, annonsører, partnere og medarbeidere, skadesløse, uansett krav eller krav, inkludert fornuftige juridiske gebyrer, som kan bli arkivert av tredjepart, som oppstår som følge av din oppførsel eller tilknytning til dette nettstedet eller tjenesten, innholdet ditt, brudd på disse bruksvilkårene eller andre brudd på deg av rettighetene til en annen person eller en gruppe.

10. ANSVARSFRASKRIVELSE

DU FORSTÅR OG GODKJENNER AT DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET OG AV TJENESTER ELLER INNEHOLDSGIVER ("TJENESTEN") ER PÅ DIN EGEN RISIKO. TJENESTER OG INNHOLD LEVERES DEG "SOM DE ER", og nettsidens REDAKTØR UTTRYKKELIG FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN implisitte eller uttrykte, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, OG IKKE-BRUDD.

NETTSTEDETS redaktør gjør ingen garantier, verken implisitte eller uttrykte, at deler av TJENESTEN VIL VÆRE UAVBRUTT, FEILFRI, VIRUSFRI, SIKKER, NØYAKTIG, PÅLITELIG, ELLER ENHVER KVALITET, EI ER DET GARANTERT ENTEN implisitt eller UTTRYKKELIG AT ETHVERT INNHOLD ER SIKKERT FOR NEDLASTING. DU FORSTÅR ​​OG ER ENIG i at verken nettstedets redaktør ELLER NOEN deltaker i tjenesten gir faglige råd AV NOE SLAG OG AT noen råd eller annen informasjon som hentes via denne nettsiden bare kan brukes PÅ EGET ANSVAR OG AT NETTSTEDET redaktør vil IKKE HOLDES ANSVARLIG PÅ NOGEN MÅTE.

Noen jurisdiksjoner kan ikke tillate fraskrivelser av underforståtte garantier, og visse påstander i ovennevnte ansvarsfraskrivelse gjelder kanskje ikke for deg med hensyn til underforståtte garantier. De øvrige vilkårene gjelder uansett.

11. ANSVARSBEGRENSNING

DU FORSTÅR OG GODKJENNER AT NETTSIDEREDAKTØREN IKKE ER ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFELDIGE, FØLGENDE ELLER FØLGENDE SKADER; Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, TAP AV FORTJENESTE, GOODWILL, BRUK, DATA ELLER ANDRE TAP (selv om NETTSTEDETS REDAKTØR HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), som følge av (I) BRUK AV TJENESTER ELLER hindret bruk SERVICES, (II) omkostningene for oppnåelse ERSTATNINGSPRODUKTER OG / ELLER TJENESTER SOM FØLGE en avtale som inngås videre gjennom TJENESTER, (III) uautorisert tilgang til ELLER ENDRING AV DERES dataoverføringer, (iv) erklæring fra en tredje PART ELLER GJENNOMRÅDE AV EN ANNEN TREDJEPART BRUK AV TJENESTER, ELLER (V) NOEN ANDRE SAK I FORBINDELSE MED TJENESTER.

I enkelte jurisdiksjoner er det ikke tillatt å begrense ansvar, og derfor kan slike begrensninger ikke gjelde for deg.

12. Forbehold av rettigheter

Nettredaktøren forbeholder seg alle nettstedredaktørens rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, alle opphavsrettigheter, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter og andre rettigheter som nettstedet redaktøren kan ha med hensyn til dette nettstedet, dets innhold og varer og tjenester som kan leveres. Bruken av nettstedredaktørens rettigheter. og eiendom krever nettstedredaktørens tidligere skriftlige samtykke. Ved å gjøre tjenester tilgjengelig for deg, gir nettstedredaktøren deg ikke noen underforstått eller eksplisitte lisenser eller rettigheter, og du har ingen rettigheter til å gjøre kommersiell bruk av dette nettstedet eller tilbyde tjenester uten nettstedredaktørens tidligere skriftlige samtykke.

13. Varsel om brudd på opphavsretten

Hvis du mener at eiendommen din har blitt brukt på noen måte som kan betraktes som en brudd på brudd på opphavsretten eller et brudd på dine immaterielle rettigheter, kan nettstedet redaktørens copyright agent bli kontaktet via:

e-post til nettstedet administrator

14. Gjeldende lov

Du samtykker i at disse bruksvilkårene og enhver tvist som oppstår som følge av din bruk av dette nettstedet eller produkter eller tjenester som tilbys, vil bli styrt av og tolket i samsvar med lokale lover som gjelder på nettstedredaktørens bosted, uansett eventuelle forskjeller mellom nevnte gjeldende lovgivning og lovgivning som gjelder på ditt sted. Ved å registrere for en brukerkonto på dette nettstedet, eller ved å bruke dette nettstedet og tjenestene det gir, aksepterer du at jurisdiksjon er gitt til domstolene som har jurisdiksjon over nettstedredaktørens bosted, og at eventuelle tvister vil bli hørt av nevnte baner.

15. Diverse opplysninger

 1. Dersom en bestemmelse i disse bruksvilkårene anses å være i strid med lovgivningen av en domstol med jurisdiksjon over partene, vil nevnte bestemmelse bli tolket for å gjenspeile parternes opprinnelige intensjoner i samsvar med gjeldende lov, og Resten av disse Vilkår for bruk forblir gyldig og gjeldende.
 2. Feil av en av partene om å hevde enhver rett under disse bruksvilkårene vil ikke bli ansett som et frafall fra partens rett, og den nevnte rett vil forbli i full kraft og virkning;
 3. Du samtykker i at ethvert krav eller en sak med hensyn til dette nettstedet eller dets tjenester må innleveres innen ett (1) år etter at et slikt krav eller årsak er oppstått, eller den nevnte påstand eller årsak vil alltid bli sperret uten hensyn til eventuelle i strid med lovgivningen;
 4. Nettstedredaktøren kan tildele nettstedredaktørens rettigheter og forpliktelser i henhold til disse bruksvilkårene. I dette tilfellet vil nettstedredaktøren bli løst for ytterligere forpliktelser.

 

D8-tur til USA 2018

Skrevet av Webmaster
Over havet – feiring av ”den gamle” og ”den nye” norske arv.
16.august 2018 – 27.august 2018

I august 2018 er det tid for Sons Of Norway’s convention i Bloomington, Minnesota, og DU kan bli med.  Klikk deg videre og du vil finne mer informasjon om hvordan du kan bli med på denne turen.

Bli med Distrikt 8 på tur til USA i 2018 !!

Skogfjorden 2018.

Skrevet av Tor Arild Halvorsen

Uten navn.jpg
Språkskole for ungdom i Minnesota.

Har du barn eller barnebarn i alderen 14 - 18 år som ønsker å reise på språkleir i Minnesota neste sommer?

Medlemmer av Sons of Norway, Distrikt 8, har igjen mulighet til å få stipend for barn eller barnebarn som ønsker et 2 eller 4 ukers opphold ved Concordia Language Villages (Skogfjorden) i Bemidji, Minnesota.

Dato for leirene i 2018 er:

25 Juni - 7 Juli for 2 ukers opphold og 25. juni – 21. juli for 4 ukers opphold.

Det kan søkes om stipend både fra Concordia Language Villages (CLV) og fra den lokale lodgen i Sons of Norway. De som reiser får også reisestøtte fra Distrikt 8.

Stipendene fra CLV blir fordelt av distriktet og det kan oppnås opptil kr. 8000.- til sammen. De som ønsker det kan også få opphold som gjester i en amerikansk familie i Minneapolis en uke før leiren starter. Da blir det avreise fra Norge ca. 18. juni 2017.

Søknadsfrist for stipendene er 1. desember 2017. Søknadsfrist for deltakelse på leirene generelt er 1. februar 2018. De som melder seg på leiren innen 1. desember får også fordeler som Early Bird, d.v.s. billigere deltakeravgift.

Du finner opplysninger om dette ved å gå inn på internett, www.ConcordiaLanguageVillages.org

For ungdommer som blir innvilget stipend må det betales et depositum som dekker avbestillingsgebyret for oppholdet på leiren. For mer informasjon, ta kontakt med Julie Wannebo, tlf 001 612 203 5596, facetime eller e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Skogfjorden har også egen facebookside:  https://www.facebook.com/Skogfjorden

Be Their Lifeline

Skrevet av Webmaster

Dette var begynnelsen på dagens epost fra Sons of Norway i Minneapolis.

Nå begynner jakten etter medlemmer i Texas som har fått ødelagt hus og hjem og andre eiendeler i uværet.
Det er helt sikkert mange medlemmer som lider i dag.
Dette er vår beste sjanse til å hjelpe – både som enkeltmenneske og som Sons of Norway Lodge.
Pengene vil bli samlet på D8`s konto i Norge før de overføres til SofN sin konto som kan brukes av SofN`s Humanitarian Fund som står for hjelpen

Organisasjonens mål er å samle inn 25.000 $.
LA OSS BLI EN DEL AV DETTE!
Bevilg penger fra lodgen – og be enkeltmedlemmer gi penger på vår konto: 9680.35.71608
Medlemmer i vår organisasjon er i nød! La oss hjelpe dem!
Det var dette som var den grunnleggende ide da Sons of Norway ble stiftet!

Tur til USA i august 2018

Skrevet av Tor Arild Halvorsen

I forbindelse med den internasjonale kongressen i Minneapolis er det blitt arbeidet med å arrangere en rundtur i USA.

Nå har tilbudet kommet fra Brekke Tours.

Forslaget ser veldig bra ut. Det inneholder 3 dager i Minneapolis hvor besøk på den internasjonale kongressen er et av høydepunkta.

Deretter blir de 9 dager på tur i Minneapols, Wisconsin og Illinois før turen ender opp med 2 dager i Chicago.

Ta en titt på tilbudet. Vi har ikke fått noen pris ennå, men vi ønsker at de av dere som er intereserte i turen, melder interessen til president Per Mikalsen eller visepresident Tor Arild Halvorsen, så er dere i køen når pristilbudet kommer.

Styrekurs i Kristiansand.

Skrevet av Tor Arild Halvorsen

Flott seminar i Kristiansand.

Styremedlemmer i alle lokallodgene var invitert til styrekurs i Kristiansand fredag 24.mars, arrangert aIMG 0348v  D8-styret.

16 styremedlemmer fra lokallodgene pluss styret i D8 og vår internasjonale representant var til stede.

President Per ønsket velkommen og overlot deretter ordet til visepresidenten i D8, Tor Arild, som i løpet av et par timer loste forsamlingen gjennom de ulike styrvervs plikter.

Tilbakemeldingen var veldig positiv. ”Dette var nyttig”.

Deretter slapp Odd Harald til og la fram noen av Sons of Norway`s lover før Per viste og fortalte om de ulike skjemaene som lodgene skal sende inn.