Sons of Norway Distrikt 8

Blogg

Styrekurs i Kristiansand.

Skrevet av Tor Arild Halvorsen

Flott seminar i Kristiansand.

Styremedlemmer i alle lokallodgene var invitert til styrekurs i Kristiansand fredag 24.mars, arrangert aIMG 0348v  D8-styret.

16 styremedlemmer fra lokallodgene pluss styret i D8 og vår internasjonale representant var til stede.

President Per ønsket velkommen og overlot deretter ordet til visepresidenten i D8, Tor Arild, som i løpet av et par timer loste forsamlingen gjennom de ulike styrvervs plikter.

Tilbakemeldingen var veldig positiv. ”Dette var nyttig”.

Deretter slapp Odd Harald til og la fram noen av Sons of Norway`s lover før Per viste og fortalte om de ulike skjemaene som lodgene skal sende inn.

 Mot slutten av dagen var det lagt opp til en diskusjon om hvordan vi skal klare å oppfylle Sons of Norways mål for året:

10 % nye medlemmer ut fra det medlemstallet vi har i dag.

IMG 0349 1

Diskusjonen ga egentlig ikke nye svar. Det er et vanskelig emne. Vi må nok bare fortsette som vi gjør: Ta med venner og slektninger på lodgemøter – og lag arrangementer på/i stedet for som lokker folk til lodgen. Som eksempler kom det fram høstfest, jubileumsfest, St Hansfest etc.

Helt til slutt fikk deltakerne del i hjemmesida til distrikt 8. Uno Wahl og Tor Arild viste og fortalte om innlogging, kalender og andre ting.

Nyttig!!

Styret i D8 sier takk til seminardeltakerne som var med og gjorde kurset meningsfullt for alle.

No thoughts on “Styrekurs i Kristiansand.”

Kategori: