Sons of Norway Distrikt 8

Bernt Balchen Lodge 8-003

Bernt Balchen Lodge

Skrevet av Webmaster

SON BERNT BALCHEN LODGE 8-003

KRISTIANSAND

Postboks 276, 4663 Kristiansand

Etablert 20-11-1982

Møtested: Lasaretthøyden, Kristiansand

Møtetid: 1. tirsdag i måneden - kl 1900

Kontingent: Hovedmedlem kr 490,- Ektef./samb. kr 300,- og  SNYC  kr 230,-

Org.nr.: 983837166 og org.nr. For legat. 977148448

 

No thoughts on “Bernt Balchen Lodge”