Sons of Norway Distrikt 8

Distriktsstyret 2022 til 2024

Skrevet av Styret i Distrikt 8

d8 styret 2022 2024

Nytt styre ble valgt under kongressen i Stavanger 2022.

President : Tor Arild Halvorsen

Visepresident: Ole Hillestad

Sekretær: Caroline Volla

Kasserer: Uno Wahl

Kontakt informasjon kan man finne under menypunktet "Om oss" -> "Distriktsstyret".

 

 

Ny medlemsavgift fra 01.01.2020.

Skrevet av Tor Arild Halvorsen

1.januar er det tid for ny medlemsavgift i Sons of Norway "utenlandske" distrikter: Distrikt 7 (Canada) g 8 (Norge).

Det blir nå 2 kategorier: et individuelt medlemsskap og et familiemedlemskap.

Det individuelle medlemsskapet er et enkeltindivids medlemsskap og har en pris på 475 kr pr år. Er du "Golden member", er prisen 350 kr pr år.

Familiemedlemsskapet favner alle som bor på samme adressen. Det koster 800kr pr år. For "Golden members"  (alle må her være "Golden members") er prisen 635 kr pr år.

"Heritage membership", dvs medlemsskap for ungdom fra 0 til 15 år, vil fortsette, mens NYE "Golden Memberships" ikke får nedsatt medlemsavgift, men må betale 800 kr pr år..