Back to Top

Velkommen til

Sons of Norway

Distrikt 8

Hjem

Styret i Sons of Norway International har AVLYST Den Internasjonale kongressen på Ringsaker 2020 med en begrunnelse av at den blir for dyr.

Sons of Norway Internasjonal skal betale tur og opphold for ca 25 personer til Convention. Det gjelder styret og folk fra kontoret (vanligvis har det dreid seg om 6-8 ansatte og et styre på 12).

I tillegg er det en del utstyr som må fraktes over.

Mine regnestykker (som ble gjort sammen med en regnskapsmedarbeider i Minneapolis i 2018) viser at merkostnadene er ca 50.000$ i forhold til å arrangere i Minneapolis.

Nå menes det at det er 100.000 - noe jeg må innrømme jeg ikke tror på. Jeg klarer ikke å få forskjellen på Hamar og Minneapolis til over 50.000$ enten jeg regner slik, eller sånn!

Men makta rår! Det blir ingen  kongress i Hamar i 2022 heller!

 

1.januar er det tid for ny medlemsavgift i Sons of Norway "utenlandske" distrikter: Distrikt 7 (Canada) g 8 (Norge).

Det blir nå 2 kategorier: et individuelt medlemsskap og et familiemedlemskap.

Det individuelle medlemsskapet er et enkeltindivids medlemsskap og har en pris på 475 kr pr år. Er du "Golden member", er prisen 350 kr pr år.

Familiemedlemsskapet favner alle som bor på samme adressen. Det koster 800kr pr år. For "Golden members"  (alle må her være "Golden members") er prisen 635 kr pr år.

"Heritage membership", dvs medlemsskap for ungdom fra 0 til 15 år, vil fortsette, mens NYE "Golden Memberships" ikke får nedsatt medlemsavgift, men må betale 800 kr pr år..