Sons of Norway
Sons of Norway Distrikt 8

UTSATT!!

Skrevet av Tor Arild Halvorsen

Sons of Norways kongress på Sand i juni 2020 og Sons of Norway's International Convention på Ringsaker august 2020 er utsatt til 2022.

På grunn av Coronaviruset er det bestemt fra det Internasjonale styret at alle distriktskongresser og den internasjonale kongressen på Ringsaker skal utsettes til 2022.

Det betyr at alle valg til Distrikt 8 sin kongress på Sand erstrøket. De som var delegater i Åsgårdsstrand i 2018 er dermed den sittende kongress som kan rådspørres derso det er behov for avstemminger innen distriktet.

Når det gjelder den internasjonale kongressen (Convention 2020), så vil den finne sted i 2022. Hvor den skal være, vet vi ikke ennå, men vi regner med at D8 fremdeles er arrangør.

Valg av nytt styre i D8 skulle funnet sted på Sand. Slik det er nå, så blir "det gamle" styret sittende. Skjer noe i forhold til de sittende styremedlemmene, så må evt styret peke ut nye medlemmer fra delegatene som var i Åsgårdstrand.

I forhold til det internasjonale styret, så skulle 4 av medlemmene vært skiftet ut på Ringsaker. 
Disse blir nå sittende i 2 nye år, noe som får betydning for vår internasjonale Director, Per Mikalsen, som skulle vært byttet ut i 2022, men må sitte til 2024 for at ikke alle styremedlemmene blir skiftet på en gang.

En slik utsettelse fører til mye uro og uorden i systemet!

Vi håper viruset snart dør ut, så kan vi gå på igjen med nytt mot!!

Ny medlemsavgift fra 01.01.2020.

Skrevet av Tor Arild Halvorsen

1.januar er det tid for ny medlemsavgift i Sons of Norway "utenlandske" distrikter: Distrikt 7 (Canada) g 8 (Norge).

Det blir nå 2 kategorier: et individuelt medlemsskap og et familiemedlemskap.

Det individuelle medlemsskapet er et enkeltindivids medlemsskap og har en pris på 475 kr pr år. Er du "Golden member", er prisen 350 kr pr år.

Familiemedlemsskapet favner alle som bor på samme adressen. Det koster 800kr pr år. For "Golden members"  (alle må her være "Golden members") er prisen 635 kr pr år.

"Heritage membership", dvs medlemsskap for ungdom fra 0 til 15 år, vil fortsette, mens NYE "Golden Memberships" ikke får nedsatt medlemsavgift, men må betale 800 kr pr år..

Ryfylke Lodge tok utfordringen. Distriktskongressen 2020 arrangeres på Ryfylke Fjordhotel

Skrevet av Tor Arild Halvorsen

rfh logoRyfylke Lodge fikk utfordringen på distriktskongressen i Åsgårdstrand:
Kan Ryfylke Lodge arrangere Distriktskongressen 2020? 
President Jens Inge Børkja tok imot stafettstabelen, flagg og faner, men for at ikke Distriktspresidenten skulle måtte hente tilbake alt dette, satte han en betingelse: Medlemsmøtet i august måtte si ja til å ta på seg arrangementet.

Det gjorde de! Medlemsmøtet sa et enstemmig JA!
Nå er det klart: Distriktskongressen 2020 arrangeres på Ryfylke Fjordhotell i Suldal kommune.

2018 Kongress Distrikt 8

Skrevet av Tor Arild Halvorsen

Distrikt 8's distriktskongress i 2018 i Åsgårdsstrand ble en flott opplevelse for oss som var til stede. 
Oseberg lodge hadde gjort en formidabel jobb, hotellet gjorde sin jobb til "særdeles godt" som det het før - og deltakerne gjorde resten!

Kort sagt: Ei fantastisk lita uke!

Les her.