Sons of Norway
Sons of Norway Distrikt 8

Hjem

Styret i Distrikt 8 2018- 2020

Skrevet av Tor Arild Halvorsen

Styret for Distrikt 8 ble valgt på kongressen i Åsgårdsstrand og bestpr a

President Tor Arild Halvorsen fra Dalbuen lodge

Visepresident Odd Harald Olsen fra Ryfylke lodge

Sekretær Ole Hillestad fra Christiania lodge

Kasserer Ingrid Engedal fra Ryfylke lodge

Kategori: