Sons of Norway
Sons of Norway Distrikt 8

Blogg

Sons of Norways International Convention til Hamar, Norge i 2020

Skrevet av Tor Arild Halvorsen

Sons of Norway's International Convention i Bloomington 2018 bestemte at den neste internsajonale kongressen skal legges til Scandic Hotell i Hamar 16.-23.august 2020.

Distrikt 8 presenterte på kongressen i Bloomington, sitt tilbud om å arrangere den internasjonale kongressen 2020 i Hamar, Norge i 2020.
Etter å ha sett på en flott reklamefilm for Norge, Hamar og Scandic Hotell, fikk vårt tilbud et overveldende flertall.

Det betyr at Distrikt 8 på vegne av - og ved hjelp av - alle lodgene i Norge skal arrangere den internasjonale kongressen i 2020. 

Her kan det komme 152 delegater fra alle distriktene, noen helt sikkert sammen med ektefeller, noen sammen med hele familier - og selvsagt noen alene. 
Alle skal mottas med samme gjestfrihet og alle skal gis et strålende inntrykk av Norge. 
Dette er vi alle en del av! Derfor inviteres alle medlemmer til å bli med på den dugnaden dette arrangementet er! Oppgaver vil komme til lodgene etterhvert som planleggingen kommer i gang.
Og husk: Det går an for alle medlemmer i Sons of Norway å komme til arrangementet for å treffe delegatene, bli med på arrangementene som foregår utenom møtene, være med på Presidentens mottakelse, innsettingen av nytt styre, bankett mm.
Vi håper å se mange av dere. 

Kategori: