Sons of Norway
Sons of Norway Distrikt 8

Ryfylke Lodge tok utfordringen. Distriktskongressen 2020 arrangeres på Ryfylke Fjordhotel

Skrevet av Tor Arild Halvorsen

rfh logoRyfylke Lodge fikk utfordringen på distriktskongressen i Åsgårdstrand:
Kan Ryfylke Lodge arrangere Distriktskongressen 2020? 
President Jens Inge Børkja tok imot stafettstabelen, flagg og faner, men for at ikke Distriktspresidenten skulle måtte hente tilbake alt dette, satte han en betingelse: Medlemsmøtet i august måtte si ja til å ta på seg arrangementet.

Det gjorde de! Medlemsmøtet sa et enstemmig JA!
Nå er det klart: Distriktskongressen 2020 arrangeres på Ryfylke Fjordhotell i Suldal kommune.

Sons of Norways International Convention til Hamar, Norge i 2020

Skrevet av Tor Arild Halvorsen

Sons of Norway's International Convention i Bloomington 2018 bestemte at den neste internsajonale kongressen skal legges til Scandic Hotell i Hamar 16.-23.august 2020.

Distrikt 8 presenterte på kongressen i Bloomington, sitt tilbud om å arrangere den internasjonale kongressen 2020 i Hamar, Norge i 2020.
Etter å ha sett på en flott reklamefilm for Norge, Hamar og Scandic Hotell, fikk vårt tilbud et overveldende flertall.

Styret i Distrikt 8 2018- 2020

Skrevet av Tor Arild Halvorsen

Styret for Distrikt 8 ble valgt på kongressen i Åsgårdsstrand og bestpr a

President Tor Arild Halvorsen fra Dalbuen lodge

Visepresident Odd Harald Olsen fra Ryfylke lodge

Sekretær Ole Hillestad fra Christiania lodge

Kasserer Ingrid Engedal fra Ryfylke lodge