Sons of Norway
Sons of Norway Distrikt 8

CONVENTION 2020

Skrevet av Tor Arild Halvorsen

International Convention 2020.

På den internasjoinale koingressen i Bloomington i 2018 stemte mer enn 130 av d elegatene for at D8 skulle arrangere kongressen i Hamar i 2020.

13 stemte imot.

Lilevel har det internasjonale styret diskutert dette siden den gang. Vi i D8 har vært holdt på pinebenken mens noen i styret febrilsk har forsøkt å få kongressen til Minneapolis.

Men 22.mars ble de enige.

Den Internasjonale Congressen for Sons of Norway 2020 blir på Scandic Ringsaker 16.-23.august 2020.

Endelig kan vi komme skikkelig i gang.

Jeg har vært på Hamar 3 ganger siden begynnelsen av desember, siste gangen sist lørdag - 9.mars.

Endelig kunne jeg si: NÅ BEGYNNER VI! NÅ KAN VI KJØRE PÅ!

Det esr satt sammen grupper som skal jobbe med ulike oppgaver fram mot 6-april når D8 skal ha styremøte. Da tenker vi at de første resultatene kommer.

 

VI ER I GANG!!

 

Ryfylke Lodge tok utfordringen. Distriktskongressen 2020 arrangeres på Ryfylke Fjordhotel

Skrevet av Tor Arild Halvorsen

rfh logoRyfylke Lodge fikk utfordringen på distriktskongressen i Åsgårdstrand:
Kan Ryfylke Lodge arrangere Distriktskongressen 2020? 
President Jens Inge Børkja tok imot stafettstabelen, flagg og faner, men for at ikke Distriktspresidenten skulle måtte hente tilbake alt dette, satte han en betingelse: Medlemsmøtet i august måtte si ja til å ta på seg arrangementet.

Det gjorde de! Medlemsmøtet sa et enstemmig JA!
Nå er det klart: Distriktskongressen 2020 arrangeres på Ryfylke Fjordhotell i Suldal kommune.

Sons of Norways International Convention til Hamar, Norge i 2020

Skrevet av Tor Arild Halvorsen

Sons of Norway's International Convention i Bloomington 2018 bestemte at den neste internsajonale kongressen skal legges til Scandic Hotell i Hamar 16.-23.august 2020.

Distrikt 8 presenterte på kongressen i Bloomington, sitt tilbud om å arrangere den internasjonale kongressen 2020 i Hamar, Norge i 2020.
Etter å ha sett på en flott reklamefilm for Norge, Hamar og Scandic Hotell, fikk vårt tilbud et overveldende flertall.

2018 Kongress Distrikt 8

Skrevet av Tor Arild Halvorsen

Distrikt 8's distriktskongress i 2018 i Åsgårdsstrand ble en flott opplevelse for oss som var til stede. 
Oseberg lodge hadde gjort en formidabel jobb, hotellet gjorde sin jobb til "særdeles godt" som det het før - og deltakerne gjorde resten!

Kort sagt: Ei fantastisk lita uke!

Les her.