Sons of Norway
Sons of Norway Distrikt 8

Styret i Distrikt 8 2018- 2020

Skrevet av Tor Arild Halvorsen

Styret for Distrikt 8 ble valgt på kongressen i Åsgårdsstrand og bestpr a

President Tor Arild Halvorsen fra Dalbuen lodge

Visepresident Odd Harald Olsen fra Ryfylke lodge

Sekretær Ole Hillestad fra Christiania lodge

Kasserer Ingrid Engedal fra Ryfylke lodge

Kjære alle medlemmer.

Skrevet av Tor Arild Halvorsen

Kjære alle medlemmer i Sons of Norway, distrikt 8.

Som nyvalgt president er det med stor ydmykhet jeg begynner min gjerning.

Jeg er blitt fortalt – og jeg har lest – om vår stolte historie fra distriktets oppstart 20.november 1982 – og om hele vår organisasjons begynnelse i 16.januar 1895.

Den solidaritetstanken som lå til grunn for stiftelsen av i 1895, vet jeg er grunnlaget for den virksomheten vi driver i dag når vi f.eks samler inn penger som vi videre deler ut til diverse tiltak i nærmiljøet vårt, når vi sender penger til krisefondet i Sons of Norway når katastrofer skjer, når vi deltar i arbeidet med å spre kunnskap om vår egen historie – og om norske emigranters historie i USA, når vi sender deltakere til ”Ski for light” eller til sommercamps i USA.

Alt dette gjør vi fordi vi synes det er viktig å fremme vår egen kultur i USA samtidig som vi viser fram amerikansk kultur her hjemme.

Kulturutveksling heter det, og er en av våre viktigste oppgaver.

2018 er for Distrikt 8, et viktig år.

Vi har hatt vår kongress i Åsgårdstrand hvor et nytt styre er valgt. Ny president er valgt – og ny visepresident – Odd Harald Olsen – vår tidligere president og representant i det  internasjonale styret.

Sammen med gjenvalg av sekretær Ole Hillestad og kasserer Ingrid Engedal har vi fått et flott styre. Styret blir forsterket av vår nye internasjonale representant, Per Mikalsen.

Den første store oppgaven for et nytt styre, ble å sende en søknad til Sons of Norway om å få arrangere Sons of Norways internasjonale kongress i Hamar 2020.

Dette er et stort arrangement som virkelig vil utfordre solidaritetstanken dersom den internasjonale kongressen sier ja til å komme hit.

Ca 150 delegater kan komme hit. I tillegg kommer det internasjonale styret, presidentene i de 7 andre distriktene, 6-8-10 av de ansatte på kontoret i Minneapolis – og forhåpentligvis 50-60 ektefeller og slektninger av delegatene.

Avgjørelsen på dette faller på årets kongress i Bloomington, Minnesota om ei ukes tid

En spennende del av en internasjonal kongress som egentlig er spennende nok uten en slik avgjørelse.

Dersom vi får et ”Ja” til vår søknad, begynner arbeidet mot 2020-kongressen for alvor! Da kreves det at hele D8 stiller solidarisk opp! Arrangementer skal fylles, sponsorer finnes, annonser må selges, hjelpere under selve kongressen trengs. Det er mange gjøremål som skal utføres, men dette klarer vi! Det er jeg helt sikker på!

Min jobb blir å lede det hele sammen med styret.

Først må den internasjonale kongressen si ja, så blir første styremøte i slutten av september. Da skal løpet mot 2020 startes!

Jeg gleder meg!!

Hilsen Tor Arild

2018 Kongress Distrikt 8

Skrevet av Tor Arild Halvorsen

Distrikt 8's distriktskongress i 2018 i Åsgårdsstrand ble en flott opplevelse for oss som var til stede. 
Oseberg lodge hadde gjort en formidabel jobb, hotellet gjorde sin jobb til "særdeles godt" som det het før - og deltakerne gjorde resten!

Kort sagt: Ei fantastisk lita uke!

Les her.